nkinfoweb.org
 
 

คำชี้แจง
            ตามที่มีหลายโรงเรียนหลายหน่วยงานมีความประสงค์ที่จะให้ทางเราดูแลเว็บไซต์ให้เพื่อขีดข้อจำกัดในหลายเรื่องทางเรา
ยินดีที่จะดูแลให้แต่ ทั้งนี้การ ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์นั้นจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทางผู้พัฒนา สร้างงานนี้ขึ้นเพียงลำพัง
มิได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากหน่วยงาน หรือองกรค์ใด จึงมีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายดังนี้
          1. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ 2000 บาทต่อปี
          2. ค่าจดทะเบียนโดเมนแบ่งเป็น
                - .com .org .net .info  500 บาทต่อปี
                - .ac.th .go.th .or.th    1200 บาทต่อปี

กรอกรายละเอียดของท่านเพื่อใช้พื้นที่กับเรา

 
 
ชื่อ-สกุล  *  
ชื่อหน่วยงานของท่าน   *  
E-mail รับรหัสผ่าน   *  
เบอร์โทรติดต่อ   *  
รหัสผ่าน   *
ยืนยันรหัสผ่าน   *
ตรวขสอบ 49 + 9 =    *
 
 
ดาวน์โหลด

อัพเกรด

ใช้พื้นที่กับเรา
 

View My Stats
NKINFOWEB CMS FREE V.3 [22-12-2014]
E-mail : wuttichai_lonan@hotmail.com FB : wuttichai_lonan